Kontaktirajte nas na telefon 064 14 666 09

Prva profesionalna obuka za sommelijea prvi stepen

Prva profesionalna obuka za sommelijea prvi stepen

"Asocijacija somelijea Šumadije" organizuje prvu profesionalnu obuku za "somelijea prvi stepen" 09.novembra 2015.godine u hotelu "Zelengora" u Kragujevcu.

Obuka traje 5 nedelja, odnosno 20 dana,a 21.dan je polaganje pismenog i prakticnog ispita. Plan i sadržaj obuke možete videti na linku sajta: http://sommeliersumadija.co.rs/sr/Profesionalna_obuka_1/.

Predavači na Prvoj obuci za somelijea su Dejan Živkoski,Predsednik SERSA i potpredsednica SERSA Đurđa Katić.

Kandidati koji polože ispit za somelijea,dobijaju sertifikat priznat u celom svetu, jer je program po kojem se održavaju predavanja, usklađen sa programom ASI (Internacionalna asocijacija somelijea),čiji je SERSA punopravan član.

Informacije:

Predsednik "ASŠ" Adam Kočan

064-14 666 09

e-mail:prvicovek@hotmail.com

 

Partneri